Прием

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

 

След завършен 8-ми клас - обучение чрез работа  НОВО!

 СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ"; ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО" - Срок на обучение четири години. Учениците придобиват втора степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети :

1. Български език и литература Х 2;

2. Математика Х 1

3. Технологии Х 2

 СПЕЦИАЛНОСТ: "ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ"; ПРОФЕСИЯ "ФРИЗЬОР" - Срок на обучение 5 години.

Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация.

 Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2

2. Тест по математика  Х 1

Предмети от свидетелството за основно образование:

3. Химия и опазване на околната среда Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1

 

 

 

 

Публикувана на: 2013-05-15 16:15:44 часа